به نقل از شرح نیوز : کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ۷۲ساعت به مسافرانی که به این شهر‌ها سفر کرده اند فرصت داد تا بازگردند.


به نقل از شرح نیوز :


کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ۷۲ساعت به مسافرانی که به این شهر‌ها سفر کرده اند فرصت داد تا بازگردند.