به نقل از شرح نیوز : مادر شهیدان نادی دار فانی را وداع گفت و به دیدار فرزندان شهیدش شتافت.


به نقل از شرح نیوز :


مادر شهیدان نادی دار فانی را وداع گفت و به دیدار فرزندان شهیدش شتافت.