به نقل از شرح نیوز : ساخت نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی شهید قاسم سلیمانی در منطقه برزک کاشان آغاز شد.


به نقل از شرح نیوز :


ساخت نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی شهید قاسم سلیمانی در منطقه برزک کاشان آغاز شد.