به نقل از شرح نیوز : آئین پایانی نخستین جشنواره موسیقی بانوان استان هرمزگان صبح چهارشنبه (۱۵ بهمن ماه) با معرفی گروه های برتر در بندرعباس به کار خود پایان داد. در نخستین جشنواره موسیقی بانوان استان هرمزگان ۷ گروه شرکت کردند که ۴ گروه در بخش کلاسیک ایرانی و ۳ گروه در بخش پاپ […]

به نقل از شرح نیوز :

آئین پایانی نخستین جشنواره موسیقی بانوان استان هرمزگان صبح چهارشنبه (۱۵ بهمن ماه) با معرفی گروه های برتر در بندرعباس به کار خود پایان داد. در نخستین جشنواره موسیقی بانوان استان هرمزگان ۷ گروه شرکت کردند که ۴ گروه در بخش کلاسیک ایرانی و ۳ گروه در بخش پاپ تلفیقی حضور داشتند. در بخش کلاسیک ایرانی گروه های “مغان، پرواز، نغمه نوا و خورشید” به ترتیب حائز رتبه های اول تا چهارم شدند.در بخش پاپ تلفیقی نیز به ترتیب گروه های “خورشید، ارغنون و مانترا” حائز رتبه های اول تا سوم شدند.